Condicions d'us

Les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats, responsabilitat de CONSULTING I GESTIÓ IMMOBILIARIA FINQUES FARRE, SL

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a CONSULTING I GESTIÓ IMMOBILIARIA FINQUES FARRE, SL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

CONSULTING I GESTIÓ IMMOBILIARIA FINQUES FARRE, SL, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la LO 15/1999, els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

Aquests fitxers han quedat registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb CONSULTING I GESTIÓ IMMOBILIARIA FINQUES FARRE, SL, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l'usuari decideixi donar-se d'alta, així com l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre productes i serveis oferts per CONSULTING i GESTIÓ IMMOBILIARIA FINQUES FARRE, SL

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel · lació, rectificació, impugnació i oposició, així com a ser informats de manera explícita de les cessions realitzades contactant amb lleida@farreconsulting.com.

activity indicator